Sikkerheden i højsædet

Som en førende international hotelkæde er Radisson Blu ofte vært for for større møder, konferencer og events med mange VIP gæster blandt deltagerne, herunder statsoverhoveder, toppolitikere og erhvervsledere. Derfor går Radisson Blu’s højt prioriterede strategi på sikkerhedsområdet hånd i hånd med arrangørernes stadigt stigende ønsker om at kunne gennemføre deres aktiviteter i trygge rammer.

Blandt de virksomheder, der har indarbejdet sikkerhedsaspektet i sin rejsepolitik, er danske Grundfos med hovedkontor i Bjerringbro og flere end 18.000 medarbejdere fordelt på 60 selskaber rundt omkring i verden. I den centrale Travel Service afdeling er Margit Padkjær Glintborg, Senior Strategic Meeting Planner. Hun fortæller:

-Vi har netop udrullet en global rejsepolitik, som bl.a. omfatter et ”Traveller and attendee tracking system” for alle vore medarbejdere, så vi til enhver tid kan følge dem på deres rejser og se, hvor de befinder sig ifølge deres respektive rejseplaner.

Afdelingen håndterer rejse-, hotel-, rejsebureau- og mødeindkøb for ca. 130 mill. DKK om året og agerer som kompetencecenter, også på sikkerhedsområdet, for hele organisationen. Pr. 1. juni i år er afdelingen udvidet med Senior Project Manager Søren Amstrup, som skal stå for udformningen og implementeringen af Grundfos’ totale ”Travel Safety” strategi.

Hvor er der ”orden i sagerne”?

-Når det kommer til hotelaftaler, læner vi os ofte op ad vores egne kontorers og evt. de danske ambassaders lokalkendskab, siger Margit Glintborg. -De ved, hvor man kan regne med, at der er orden i sagerne – at der er natportier, effektive låsesystemer, personaletræning vedrørende truende situationer, og selvfølgelig brandalarmer.

-Det næste område, vi kommer til at gå op i – ud over den fysiske sikkerhed – er web- og datasikkerhed. Hvordan sikrer mødestederne os mod hacking af vore dokumenter, er wifi i konferenceområdet og på værelserne hermetisk lukket for uvedkommende, hvordan kan man garantere total beskyttelse af gæsternes og deltagernes personlige data som f.eks. oplysninger om sygdomshensyn osv.? De spørgsmål trænger sig mere og mere på, siger Margit Glintborg.

Security-interview_Grundfos_and_Paul_Moxness_image_2 

Sikkerheden er fundamentet i servicen

På hotelkoncernen Radisson Hotel Group (inklusive bl.a. Radisson Blu kæden) hovedkontor i Bruxelles holdes der konstant øje med, hvad der sker ude omkring i alle de lande, hvor man er repræsenteret. Generelle og aktuelle trusselsbilleder bliver overvåget, såvel med hensyn til politisk uro som naturkatastrofer og terrorisme.

På det enkelte hotel gennemgår det sikkerhedsansvarlige personale forud for et arrangement alle aspekter vedrørende såvel den individuelle deltagers som hele gruppens sikkerhed. Det foregår på basis af en kommunikations-skabelon, der er udarbejdet af den centrale ekspertgruppe, som ledes af Paul Moxness, Vice Presicent Safety & Security, Radisson Hotel Group. Han siger:

-Sikkerheden er selve fundamentet, som vi skal have på plads, før vi går over til de øvrige elementer i vores services såsom teknik, mad og drikke osv., når et møde, en konference, en udstilling eller et selskab planlægges sammen med kunden eller arrangøren.

-De globale virksomheder bliver mere og mere konkrete i deres forventninger. De føler en stadig større forpligtelse, både juridisk, moralsk og etisk, til at varetage deres medarbejderes ve og vel, når de er ude til møder og på rejse. Derfor er det naturligvis også i vores interesse at være helt på forkant på dette område, siger Paul Moxness – som nikker genkendende til Grundfos’ sikkerheds-strategi.

Safehotels Alliance

Som led i kædens sikkerhedsprogram er der forrige år indgået en samarbejdsaftale med den uafhængige organisation Safehotels Alliance.

-Der findes ikke intenationale aftaler om hotelsikkerhed på samme måde som f.eks. inden for luftfart. Hvert land har sine love. Safehotels Alliance har udarbejdet en ”Global Hotel Security Standard” med godt 120 detaljerede krav, som det enkelte hotel skal leve op til, uanset hvor i verden, for at blive certificeret - og dermed gøre det nemmere for kunden at træffe sit valg af venue, når sikkerheden er en afgørende faktor, fortæller Paul Moxness.

Alle kravene i forbbindelse med brandsikkerhed, gæstesikkerhed, kriseberedskab, træningsprogrammer for personalet mm. bliver kontrolleret på stedet af kompetente inspektører, som bl.a. også forlanger dokumentation for hotellets opdaterede sikkerhedspolitik og -procedurer udleveret.

Også datasikkerhed er omfattet af Safehotels’ certificerings-kriterier, som bl.a. følger de strenge bestemmelser i den internationale Payment Card Industry (PCI) om beskyttelse af persondata.

-Foreløbig er 144 af vore hoteller cetificeret, heraf 22 i Norge, Sverige og Danmark, siger Paul Moxness. -Det forpligter at være en stor, international hotelkæde, og vi skal ganske enkelt have ekspertisen internt til at supportere vores hoteller derude i forberedelserne – og af og til også gennemførelsen – af de store arrangementer.

 

Af Lars Blicher-Hansen

Tell us what you think