Nye teknologier og gadgets

Teknologi og gadgets på møder kan gøre mødet mere effektivt, men også sjovt og anderledes. Hvis I vil bruge teknologi og gadgets, er det vigtigt, at I bruger det med omtanke, for ofte ender de nyeste teknologier ikke med at fremme mødets formål, men i stedet med at blive en unødig forstyrrelse, der afleder deltagernes opmærksomhed.

Afklarende spørgsmål

I kan jo starte med at spørge jer selv:

Hvad er formålet med at anvende teknologien? Hvis den primære grund er, at alle andre også har f.eks. en mødeapp, og I ikke vil virke gammeldags, skal I nok overveje, om det er pengene værd. Hvis formålet derimod er at kunne engagere deltagerne på nye måder eller bedre at kunne dokumentere mødets resultater, er det sikkert en god idé.

Hvilken teknologi egner sig bedst til at nå vores mål? Der kommer hele tiden nye teknologier til, hvilket kan gøre det svært at få et overblik: Omvendt er der ingen grund til afgrænse sig til en enkelt mulighed. Mødeapps har i lang tid været det nye sort, men der findes andre veje at gå, som f.eks. brug af robotter og sociale medier.

Er det besværet og pengene værd? Mange teknologier er dyre at bruge og kræver et omfattende set-up, så overvej grundigt om I virkelig behøver det, eller om I ligeså godt kunne gøre noget andet. Behøver man f.eks. en mødeapp for at kunne lave en afstemning eller stille spørgsmål til talerne? Omvendt kan en god anvendelse af teknologi øge værdien af jeres mødetid markant. F.eks. kan en mødeapp give jer en masse værdifulde data.

Nyttige teknologier

Her er nogle eksempler på nyttige teknologier:

Mødeapps. Der findes en masse mødeapps på markedet. De kan typisk bruges til at håndtere mødeprogrammet, deltagerlister og praktiske informationer. Desuden kan de som regel bruges til at lave afstemninger, stille spørgsmål til speakerne, tage noter og få deltagerne til at udveksle visitkort. Mange apps har andre features, som kan være både sjove og nyttige. Ofte er de enkleste apps de bedste. Hvis I vælger at bruge en mødeapp, skal I huske, at alle skal kunne gå online – på samme tid. Nogle køber en fuld løsning med et lukket netværk for at beskytte deres data og være sikre på, at det virker. Nogle leverandører uddeler også devices, som Ipad, til alle deltagerne.

Radisson Blu One Touch App samler al information om mødet på ét sted og tilbyder mødeplanlæggere og -deltagere en lang række fordele.

Cocreation værktøjer. Der findes en lang række softwares, som kan hjælpe mødedeltagerne med at skabe idéer og viden sammen. De fleste mødeapps har denne type features, men der findes også mange gratis eller billige online værktøjer.

Catchboxen er en mikrofon, som er pakke i en skumgummiterning, hvilket gør det muligt at kaste den rundt. Catchboxen er en sjov gimmick, der kan give en anderledes interaktion med deltagerne.

Telepresencerobotter. I takt med globaliseringen er det blevet mere og mere normalt at afholde hybridmøder, hvor der er deltagere på mødet, der ikke er fysisk til stede, men som følger mødet fra et andet land eller en anden by. Til dette formål er der udviklet de såkaldte telepresence robotter, som i princippet er en Ipad på hjul. Robotten kan styres fra en fjern computer og gør det muligt for fjerne deltagere at køre rundt på mødet og konversere med de andre deltagere i pauser og breakout sessions.

Go-pro kameraer er kameraer, som f.eks. kan monteres på hovedet af en deltagere, så man kan filme mødet i deltagerperspektiv. Filmen kan bruges som efterfølgende dokumentation, men kan også streames online til fjerne mødedeltagere, som ikke er fysisk tilstede på mødet.

Fremtidens teknologier

Der findes en lang række spændende teknologier, som må forventes at have deres indtog på vores møder inden for kort tid.

Droner kan gøre det muligt at filme og observere mødet fra helt nye vinkler. Indtil videre er der en masse spørgsmål omkring sikkerhed og overvågning, som er uafklaret, men mange aktører arbejder på at finde løsninger. F.eks. blev Super Bowl  dækket fra luften af droner.

Wearables er teknologi, som er indlejret i f.eks. tøj, kaffekopper, mødemapper, der kan bruges til at indsamle data om deltagernes adfærd. Data om deltagernes adfærd og præferencer er afgørende for at kunne evaluere møderne og skabe de bedst mulige møder i fremtiden.

Virtual Reality spås til at blive den helt store nye teknologi i de kommende år. Teknologien har været fremme længe, men det er først nu, at pris og kvalitet gør en mainstream brug mulig. Forestil dig produkter eller faglige præsentationer foretaget ved hjælp af Virtual Reality teknologi.

Tell us what you think