Godt i gang med icebreakers

En lille, men vigtig opgave i mødeplanlægningen er at sikre et format, hvor mødedeltagerne kommer bedst muligt fra start. En icebreaker øvelse kan være en god aktivitet til at lykkes med dette formål. Inden du dog beslutter dig for en icebreaker, er det vigtigt, at du forstår, hvilken slags is, der skal brydes, og hvad øvelsen skal understøtte og opnå. Her er nogle gode råd til, hvordan du kommer i gang og hvad du bør overveje:

Identificer ”isen”

Start med at afklare om dine mødedeltagere:

- Er forholdsvist ligesindede og homogene. Måske repræsenterer ”isen”, at de muligvis ikke har mødt hinanden før.

- Har stor diversigtet i baggrunden fx. erfaringen og kultur. ”Isen” vil her muligvis være, at de opfatter hinanden forskelligt.

- Er repræsenteret fra forskellige nivauer i organisationen. ”Isen” kan muligvis være, at de har forskellig status i organisationen.

- Er et miks af indlægsholdere, eksperter og almindelige deltagere. I såfald repræsenterer ”isen” muligvis at nogle af deltagerne spørger ”Hvorfor skal jeg lytte til dig?”

Hvad skal øvelsen understøtte og opnå?

Når ”isen” er identificeret, er det nemmere at at afklare, hvad formålet skal være. Nogle icebraker øvelser understøtter flere formål. Her er en række formål ,som kan være relevante for en icebreaker øvelse:

- Hilse på hinanden

- Forberede til samarbejde

- Opbygge tillid

- Skabe god stemning / energi

- Skabe fællesskab

- Forberede til fagligt indhold

Lidt men godt

Start mødet med en simpel øvelse. Der kan være mange indtryk og følelser på spil hos deltagerne i starten af dagen. Overvej derfor at facilitetere øvelsen på en let forståelig og enkel måde, så alle kan forstå og deltage. Du kan supportere øvelsen med visuel tekst eller billeder (brug en flipchart eller powerpoint-slide).

Blog-Post-Image-1100x720-02 

Tænk ud af lokalet

Undersøg, hvilke muligheder, der er på hotellet eller konferencestedet. Gå ud af dit mødelokale og se, om der måske er andre områder ude eller inde, hvor der er en anden stemning, mere plads eller andre fysiske rammer på stedet, hvor din ice-breaker bedre kan fungere.

Blog-Post-Image-1100x720-04Benyt dig for eksempel af naturskønne Fornebu Park, når du holder dit møde på Radisson Blu Park Hotel, Oslo.

Noget at holde fast i

Det skaber tryghed for mange at have noget i hånden. Overvej derfor en aktivitet, der inkluderer kort med et spørgsmål eller som kræver, at man skal skrive noget ned eller løse en opgave.

Fløjlshandsker

Hvad er du selv klar til at deltage i? Husk, at deltagerne kommer med forskellige baggrunde, erfaringer og holdninger til, hvor privatsfæren er. De oplever sandsynligvis en icebreaker aktivitet meget forskelligt. Et godt udgangspunkt er derfor altid at tage udgangspunkt i sig selv.

Se 3 konkrete eksempler på icebreaker øvelser her.

Artiklen er lavet i samarbejde med Ann Hansen, mødedesigner, facilitator og konsulent,  concept+competence.

Tell us what you think