Gode spørgsmål til din mødeejer

Uanset hvilken type møde, du skal i gang med at planlægge, så bør processen altid begynde med en dybdegående samtale mellem mødeplanlægger og mødeejer. Der er rigtig mange elementer og detaljer i at udvikle et godt møde og måske kort tid til rådighed. Derfor kan det virke ineffektivt at starte med at planlægge logistik og praktiske detaljer.

Men der er meget at vinde ved at starte og fastholde dialogen til at få gennemtalt og afklaret målsætningerne. Det kan være svært at få stillet de gode dybdegående spørgsmål, simpelthen fordi spørgsmålene ofte er meget svære lige at besvare. Men den tid I bruger på denne dialog, refleksion og prioritering, er godt givet ud på den lange bane. Da vil I reducere og måske helt undgå tvivl, hovsa-løsninger og konflikter senere i processen.

Herunder har du en række gode spørgsmål, som helt uafhængigt af, hvilket møde I skal afholde, kan være hjælpsomme og relevante. Start altid med de spørgsmål, der bringer jer så højt op i helikopteren som muligt. Effekt og Anvendelse spørgsmålene bringer dette perspektiv i spil – så begynd her!

Arbejd dig efterfølgende igennem så mange af spørgsmålene, som du finder brugbare og relevante for din proces. De vil hjælpe til at få et godt overblik og forståelse for, hvad I ønsker at opnå med jeres møde. Herfra kan der udarbejdes egentlige målsætninger.

EFFEKT

Hvordan hænger dette møde sammen med vores værdier?

Hvordan bidrager dette møde til virksomhedens udvikling/strategi?

Hvad ønsker I at opnå med mødet?

Hvordan skal mødet øge virksomhedens omsætning/indtjening?

Hvis du ser 1 år frem, hvad har dette møde så betydet?

Hvilken forandring skal dette møde skabe?

ANVENDELSE

Hvad skal deltagerne kunne, når de kommer hjem?

Hvordan skal vi følge op på, om deltagerne anvender det tillærte?

Hvordan sikrer vi os, at de går hjem og fortsat har budskabet top-of-mind?

Hvad, og hvem skal deltagerne selv påvirke, når de kommer hjem?

Hvordan inddrages det nye tillærte i hverdagen?

 

LÆRING

KOMPETENCE

Hvilke nye metoder skal deltagerne lære?

Hvordan skal resultaterne videreformidles?

Hvordan sikrer vi aktiv deltagelse gennem hele mødet?

Hvordan vil I sikre, at den nye læring/viden bliver ført ud i livet?

På hvilken måde sikrer vi, at deltagerne får tilegnet sig de nye kompetencer under mødet?

Hvilke barrierer kunne der være for at deltage?

VIDEN

Hvad er de 3 vigtigste budskaber deltagerne skal huske efter mødet?

Hvad kan deltagerne få med hjem, som sikrer fastholdelse af vores budskaber?

Hvem vil være bedst til at formidle budskabet?

Hvormeget/lidt information skal der til?

Hvilken type informaton, læring og opgaver passer bedst til deltagerne og budskabet?

Hvilken ny viden skal deltagerne præsenteres for?

ADFÆRD

Hvilken forandret adfærd forventer vi?

Hvordan skal vi motivere deltagerne?

Hvorfor er det vigtigt at give denne information/viden i forhold til en adfærdsændring?

Hvordan sikrer vi, at deltagerne får den rette holdning til emnet og opgaven?

NETVÆRK

Hvordan kan vi bruge deltagernes viden?

Hvilken rolle har deltagerne under mødet?

Hvordan laver vi vidensdeling?

Hvordan skal deltagerne bruge hinanden?

Hvordan kan vi sammensætte deltagerne, så det forstærker implementering af det nye?

Hvordan kan vi sikre, at deltagerne skaber både faglige og sociale forbindelser?

TILFREDSHED

Hvordan skal læringsmiljøet opbygges?

Hvordan skal det blive en god oplevelse?

Hvilken følelse skal deltagerne gå hjem med?

Hvordan kan vi lade rammen påvirke vores målsætninger?

Hvis mødedeltagerne skal blive glade og gå herfra med selvtillid og lyst til forandring, hvad skal mødet så indeholde?

MÅLGRUPPEN

Hvilke forskellige målgrupper har vi, og hvorfor lige dem?

Hvordan kan vi opdele dem?

Hvordan er de sammensat? - er der kulturelle hensyn?

Hvorfor skal lige præcis disse mennesker deltage?

Hvem kan involveres for at nå målsætningen for mødet?

Hvem bør deltage?

Tell us what you think