Få mest muligt ud af dine brainstorms

I en verden i konstant forandring, har vi brug for nye og kreative ideer som aldrig før. Vi skal bruge idéer, når de gamle ikke længere duer, når vi vil have en fordel i forhold til konkurrenterne, når vi vil løse komplekse problemer eller når vi bare vil have en sjovere og mere udfordrende arbejdsdag. Men hvordan får du egentlig mest ud af din brainstorm? Herunder får du tips og råd til, hvordan I slipper kreativiteten løs.

Skab et trygt idérum

Alle mennesker er kreative. Vi er ikke alle Leonardo Da Vinci'er, men vi har alle evnen til at få ideer og se nye sammenhænge. Din opgave som mødeplanlægger er at få deltagerne til at slippe deres kreativitet løs. Det gør du ved:

#1 At sørge for at I er i inspirerende omgivelser, der inviterer til at løsne slipseknuden og tænke ud af boksen. Det bedste er ofte et møderum, der ikke er alt for formelt, med inspirerende møbler og indretning og eventuelt en flot udsigt. Helt almindeligt dagslys kan også være med til at skabe rammerne for, at mødet bliver en succes

Kunsten er at indrette rummet, så deltagerne føler sig godt tilpas. På Radisson Blu Hotel Malmø kan du indrette rummet efter dit behov, og stort set alle mødelokaler har dagslys.

Brainstorms conference room Malmo

#2 At sørge for at der er en god stemning. Psykologer har fundet ud af at teams bliver mere kreative, hvis de oplever minimum 3 gange så mange positive følelser som negative. Når stemningen er god, åbner vi op for idéer og nye tanker, og vi bruger energien på at få idéer og ikke på at finde ud af, hvad de andre tænker om os.

Hold f.eks. dele af mødet udenfor hotellet eller i én af vores Skybars, så du får et helt nyt perspektiv. På SKYBAR på 9. sal på Radisson Blu Royal Viking Hotel har du samtidig en fantastisk udsigt over Stockholm gennem de store panoramavinduer.

Brainstorms conference room Malmo

Eller bryd mødet op undervejs med f.eks. med en runde Ping Pong, som der er mulighed for på Radisson Blu Malmø Hotel.

Malmo pingpong table

#3 At skrue ned for den kritiske tænkning. De fleste mennesker er bedst til at få idéer i et konstruktivt mulighedssøgende klima. Hvis vi oplever, at vores idéer hele tiden bliver skudt ned med kritiske kommentarer, skaber det utryghed, og vi stopper som regel med at komme med idéer efter ret kort tid. Det har gang på gang vist sig, at det fungerer godt i en brainstorm at parkere "Nej-hatten" ude i garderoben og give plads og rum til alle slags ideer - også de vilde og urealistiske. Som bekendt er det nemmere at tæmme en vild idé end at gøre en tam idé vild.

#4 Få mange idéer. Et stort problem i meget idéudvikling er, at vi alt for hurtigt springer til løsninger. Vi har det godt, når vi har fundet en løsning og kan træffe en beslutning og komme hurtigt videre. Det føles effektivt. Problemet er blot, at de første 3-5 idéer sjældent er de bedste. De mest kreative og innovative idéer kommer ofte først efter et stykke tid. Derfor er det vigtigt, at I har modet til at være I det åbne kreative rum et stykke tid og få mange idéer, før I træffer beslutninger om hvilke, der er de bedste. Det kan være sjovt, men det kan opleves som kaotisk og ineffektivt at være i denne åbne fase. Derfor kræver det åbenhed og tålmodighed.

#5 At dele mødet op i en åbne og en lukke fase. En klassisk måde at holde den overkritiske tænkning og overdrevne løsningorientering på afstand, er at dele mødet op i en åbne og lukke fase.

I åbnefasen er formålet at få mange idéer - gerne vilde og anderledes idéer. Lav f.eks. følgende regler:

  • Alle ideer er tilladt.
  • Kritisk vurdering af ideerne parkeres til senere.
  • Gå ikke for detaljereret ned i løsningerne (det gør vi senere).

I lukkefasen er formålet at få udvalgt de bedste idéer og forædle dem. I denne fase  kan I finde "Nej-hatten" frem igen og begynde at kikke kritisk på jeres idéer, og finde ud af hvilke, som er bedst egnet til at løse jeres problem eller udfordring. Men det handler ikke kun om at kritisere idéerne, men også om at udvikle og forbedre de bedste idéer, så de kan blive så værdifulde og robuste som muligt.

En svær og sjov nød at knække

Det vigtigste i en brainstorm er at have en interessant nød, der skal knækkes. Hvis opgaven, der skal løses, er godt formuleret, vil det automatisk aktivere deltagernes kreativitet. Mennesket elsker at lave kreativ problemløsning og at løse gåder. Derfor skal udfordringen:

Være rigtig svær at løse. Hvis den er for nem, er det ikke sjovt, og så er det måske også unødvendigt at  lave en brainstorm. Den må selvfølgelig ikke være så svær, at deltagerne ikke har en chance for at løse den.

Den skal kalde på mange mulige løsninger. Hvis der kun er ét muligt svar, er der jo ingen grund til at lave en brainstorm.

Jo mere konkret jo bedre. Jo mere levende og konkret udfordringen er, jo mere motiverende er det at løse den. Det er f.eks. sjovere at finde ud af hvordan man sælger et produkt til Fru Hansen på 47 år, der har to børn og en hund, end at sælge et produkt til flere kunder.

Gør den meningsfyldt. Det er sjovere og mere inspirerende at løse et problem, som giver mening end et, som er totalt meningsløst. Prøv at beskrive, hvordan løsningen af problemet vil skabe en bedre verden f.eks. hjælpe andre mennesker eller forretningen.

Artiklen er udviklet i samarbejde med Bo Krüger, Meeting Designer, Facilitator, Speaker and Author, Moving Minds

Tell us what you think